8 ή 12 Συνεδρίες σε Πλατφόρμα Δόνησης με Personal Trainer