Βαλτεσινίκο: 2-3 Διανυκτερεύσεις 2 Ατόμων για Πάσχα-Άνοιξη-Καλοκαίρι