Ομαδικά μαθήματα ενός μήνα με επιλογή ανάμεσα σε Tango Argentino, Χορό της Κοιλιάς – Tribal Fusion, Αφρικάνικο Χορό – Afro Fusion και Hatha Yoga, στον σύγχρονο χώρο χορού και έκφρασης "Artshub" στη Δάφνη!