Συνδρομή για 1 ή 2 Μήνες, στα Γυμναστήρια Curves, σε Όλη την Ελλάδα