10,90€ για να εκτυπώσετε 100 φωτογραφίες της επιλογής σας και να τις πάρετε αποθηκευμένες σε cd ή 20,90€ για να εκτυπώσετε 200 φωτογραφίες