Δύο Πελματογραφήματα + Κατασκευή – Πελματογράφημα+Κατασκευή Πελμάτων Αθήνα – 48€ για ένα Ολοκληρωμένο Πελματογράφημα και Κατασκευή Εξατομικευμένων Ορθοπεδικών Πελμάτων ή 79€ για 2 Ολοκληρωμένα Πελματογραφήματα και Κατασκευή 2 Εξατομικευμένων Ορθοπεδικών Πελμάτων (Έκπτωση 65%), από την «Cielo Foot Specialists» στην Αθήνα!!!