Μία συνεδρία κρυολιπόλυσης για αδυνάτισμα express σε περιοχή της επιλογής σας, με μόνιμο αποτέλεσμα και ιατρική φροντίδα στο Medical Esthetics στο Σύνταγμα (στάση μετρό)!