Αιματολογικός Έλεγχος Θυρεοειδούς, με Αξιολόγηση από Ιατρό & Αγωγή