Απλός ή Πλήρης Πνευμονολογικός Έλεγχος, με Διάγνωση & Χορήγηση Αγωγής