Κλινική Εξέταση σε Γενικό Χειρουργό, με Διάγνωση & Αγωγή