Κλινική Εξέταση από Γενικό Παθολόγο Ιατρό, με Διάγνωση & Αγωγή