35€ από 248€ για μία Ακτινογραφία Θώρακος, ένα Ηλεκτροκαρδιογράφημα και έναν μεσαίο Προσυμπτωματικό έλεγχο (check-up) που περιλαμβάνει (sgot, sgpt, γενική αίματος, γ-gt, γενική ούρων, κρεατινίνη, ουρία, σάκχαρο, σίδηρο, Τ.Κ.Ε., χοληστερίνη) ή 50€ από 500€ για μια Ακτινογραφία Θώρακος, ένα Ηλεκτροκαρδιογράφημα και έναν πλήρη Προσυμπτωματικό έλεγχο που περιλαμβάνει (check-up) (app, hdl, ldl, sgot, sgpt, αθηρωματικός δείκτης, ασβέστιο, γενική αίματος, γ-gt, γενική ούρων, κάλιο, κρεατινίνη, νάτριο, ολικά λευκώματα, ολικά λιπίδια, ουρία, ουρικό οξύ, σάκχαρο, σίδηρο, Τ.Κ.Ε., τριγλυκερίδια, φερριτίνη, χοληστερίνη, φώσφορος). Η προσφορά ισχύει για άνδρες και γυναίκες, στα σύγχρονα εργαστήρια της Γενικής Κλινικής του Πειραϊκού Θεραπευτηρίου στον Πειραιά. Έκπτωση -90%.