69€ για ένα ολοκληρωμένο σεμινάριο ακρυλικού με τις τεχνικές για φυσική ενίσχυση ,φόρμα και tip καθώς και με την νέα μέθοδο diping διάρκειας 18 ωρών με βεβαίωση σπουδών στο Gold Beauty Academy στην Αθήνα.Άξιας 250€ Έκπτωση 72%.