Από 5€ για Δερματοσκοπικό Έλεγχο Σπίλων και Αφαίρεση με Laser ή Χειρουργικά, στο ιατρικό κέντρο "Medi Family Athens" στην Αθήνα, πλησίον Μουσείου Αθηνών.