13€ από 120€ (-89%) για Έλεγχο του Προστάτη με υπερηχογράφημα, διάγνωση και αγωγή, μια απαραίτητη προληπτική εξέταση για όλους τους άνδρες, στο ιατρικό κέντρο "Medi Family Athens" στην Αθήνα, πλησίον Μουσείου Αθηνών.