10€ από 50€ για 1 συνεδρία ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών με μετρήσεις για ψυχομετρικά Tests