13€ από 210€ για πλήρη Αιματολογικό Έλεγχο 15 αιματολογικών παραμέτρων, στο "Medi Family Athens"