5,90€ για πλήρη καθαρισμού αυτοκινήτου, από το "AVIN ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ" στο Ίλιον