15€ από 40€ για έναν απαραίτητο Αιματολογικό check up! Περιλαμβάνει Γενική αίματος, Γενική Ούρων, Ουρία, Σάκχαρο, Χοληστερίνη, HDL, LDL, Τριγλυκερίδια, Κρεατινίνη, SGOT, SGPT, από το νέο διαγνωστικό κέντρο Alpha Διάγνωση στη Δάφνη (σταθμός μετρό). Έκπτωση 63%.