17€ για μηνιαία συνδρομή, με ελεύθερη χρήση σε βάρη, όργανα και συμμετοχή σε πληθώρα ομαδικών προγραμμάτων, από το "Εν Σώματι" στο Κέντρο