Μηνιαία συνδρομή γυμναστικής στον πολυχώρο «ARTaction Pilates» στο κέντρο… με 8 επισκέψεις σε πρόγραμμα Pilates εδάφους ή 8 επισκέψεις σε πρόγραμμα Pilates με όργανα ή 8 επισκέψεις σε πρόγραμμα Pilates studio (εδάφους & όργανα) ή 4 μαθήματα Barre Concept (1 φορά την εβδομάδα) ή 4 μαθήματα Yoga (1 φορά την εβδομάδα) ή 4 μαθήματα Aerial (1 φορά την εβδομάδα)! Η ιδανική πρόταση γυμναστικής για σωματική ευεξία και ισορροπία σώματος και νου!